Veritas je softverska i hardverska kuća koja osnažuje 86 procenata kompanija iz “world’s Fortune 500 companies” i štiti, identifikuje i upravlja njihovim podacima unutar najvećih i najsloženijih svetskih infrastrukturnih okruženja —od tradicionalnih data centara do privatnih, javnih i hibridnih cloud-a.

Veritas pomaže kompanijama da lociraju izazove u upravljanju podacima sa kompletnim i organizovanim proizvodnim strategijama kao i putokazima fokusiranim ka njihovim potrebama. Veritas backup i recovery, business continuity, software-defined storage, i information governance proizvodi pomažu poslovanju da radi u kontinuitetu kako bi se kompanije fokusirale na ono u čemu su najbolje.

Potreba za Veritas proizvodima nikad nije bila veća. Nekontrolisan porast količine podataka postaje veliki potencijlni rizik.

Kako da kompanije odvoje vredne podatke od količine? Veritas rešenja pomažu kompanijama da identifikuju igle informacija visoke vrednosti duboko unutar plasta sena korporativnih podataka. Veritas pristup u pomoći kompanijama da obezbede sigurnost podataka vodjena je sa tri principa:

1. Nije svaki podatakak kreiran sa istom važnošću.
2. Dostuponst infrastrukture nije jednaka vremenu poslovanja.
3. Spoznajte koje podatke posedujete, sačuvajte samo one koji su vam potrebni.